Mikulov

Mikulov

Mikulov se nachází v jižní části chráněné krajinné oblasti Pálava. Přímo na území města a v jeho bezprostředním okolí najdete přírodní rezervace se vzácnou stepní květenou Svatý kopeček, Turold nebo Šibeničník, který se nachází jižně od města.

Město si dlouhá léta zachovalo svou pozdně středověkou podobu a jeho jádro bylo proto v roce 1952
prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Vyjímečná atmosféra tohoto starobylého vinařského
města, kde jako by se zastavil čas, každoročně přiláká mnoho turistů.

 

Mikulovsko je kolébkou vinařství na Moravě. Vinná réva se tady pěstuje v každé obci, na svazích Pálavy i Dunajovických kopců. Vinice a vinné sklepy spojuje síť vinařských stezek a
nechybí ani naučné stezky zaměřené na tuto oblast. Jen tady můžete navštívit vinařskou expozici s obřím desátkovým sudem ze 17. století a památkovou rezervaci s barokními sklepy.

Do regionu můžete přijet na kole po mezinárodní cyklotrase Greenways, která spojuje Prahu a Vídeň nebo po Jantarové stezce, která přivádí cykloturisty z Brna přes rekreační oblast Pasohlávky a  směřující jižním směrem na Vídeň. Další možností je Moravská stezka, která sleduje tok řeky Moravy a přes Lednicko-valtický areál směřuje do Sedlece.

Město Mikulov